Niška Banja

Na desetak kilometara od Niša, ispod šumovitog Koritnika, ogranka Suve planine, na nadmorskoj visini od 248 metara, nalazi se Niška Banja, jedna od najstarijih u Evropi. Lekovita svojstva njenih voda bila su poznata još u vreme rimskih naseobina, pre više od 2000 godina. Banja je smeštena na jezeru termalne vode, u blizini tzv. “ carigradskog …

Niška Banja