Lazarev Kanjon

Lazarev kanjon je usečen u debele krečnjačke stene ispod Malinika u dužini od 9 kilometara, okomitih, divljih litica, sa brojnim siparima, procepima i pećinama predstavlja najduži i najdublji kanjon u Istočnoj Srbiji. U najužem delu širok je samo 3 – 4 m. Dubina dostiže i do 500 m. Na pojedinim mestima reka prolazi između uklještenih …

Lazarev Kanjon