Crkva brvnara – najstarija škola u Srbiji

U severnozapadnom delu porte, crkve u Krnjevu, smeštena je zgrada stare škole sa karakterističnim otvorenim tremom i stubovima na glavnoj strani.Građena je 1779. godine.Kao jedina škola u ovom kraju tog vremena radila je pod okriljem manastira Manasije i smatra se pretečom Velike Škole u Beogradu, t. j. Beogradskog liceja. Tradiciju prve škole u Krnjevu nastavila je …

Crkva brvnara – najstarija škola u Srbiji