Kolut

Kolut je seosko naselje sa veoma povoljnim geografskim položajem. Omeđen bivšim meandrima Dunava sa zapadne i južne strane, a rekomPlazović sa istoka. Pored Plazovića značajan uticaj na selo ima i Bajski kanal. Veliki broj močvara u kolutskom ritu zauzima čak 294 ha. Kroz naselje vodi put ka Bačkom Bregu i graničnom prelazu.Kolut je staro vojvođansko naselje. Prvi …

Kolut