Jelova Gora

Jelova gora spada u grupu maljensko – povlenskih planina u dinarskom planinskom sistemu. Nalazi se severoistočno od Užica na devetom kilometru. To je gusto pošumljena zatalasana visoravan, površine od oko 20 km, na prosečnoj nadmorskoj visini od oko 850 m, na kojoj se ističu visovi: Đakov kamen ( 1003m ), Presedo, Ozkolište i Zborište. Bogata …

Jelova Gora