Reka Gradac

Gotovo u samom centru grada Valjeva se završava kanjon reke Gradac jedne od najčistijih reka u Evropi. Šetnjom kraj ove planinske reke, staništa vidri, stiže se do više uređenih plaža, ali i do nekoliko vodenica čija okolina,uređena u etno stilu, predstavlja prijatno mesto za odmor i rekreaciju, ali i dočarava duh vremena iz kojeg potiču.