Crni Vrh

Crni Vrh je od Bora udaljen 30 km. Planina je dobro povezana asfaltnim putem Bor – Žagubica sa većinom krajeva Srbije i susednih zemalja. Trasa puta je idealna za održavanje brdskih auto – moto trka i relija.Najkvalitetnije bukove šume u nas, a možda i u Evropi, prijatna planinska klima, sa sedativnoterapijskim i stimulativnim delovanjem, bujno …

Crni Vrh