Skela Čarda “ Jole „

Pored ribljih specijaliteta, restoran je nadaleko poznat i po izuzetnom ovčijem paprikašu, u narodu poznatom kao “ čobanac „ . U vinskoj karti ove čarde glavno mesto zauzimaju domaća banoštorska vina. Na svakih pola sata odatle saobraća skela do Begeča, koja je najbolja veza sa bačkom stranom.