Skela Čarda “ Jole „

Pored ribljih specijaliteta, restoran je nadaleko poznat i po
izuzetnom ovčijem paprikašu, u narodu poznatom kao “ čobanac „ .
U vinskoj karti ove čarde glavno mesto zauzimaju
domaća banoštorska vina.
Na svakih pola sata odatle saobraća skela do Begeča, koja je
najbolja veza sa bačkom stranom.

Scroll to Top
Scroll to Top