Skela Čarda “ Jole „

Pored ribljih specijaliteta, restoran je nadaleko poznat i po
izuzetnom ovčijem paprikašu, u narodu poznatom kao “ čobanac „ .
U vinskoj karti ove čarde glavno mesto zauzimaju
domaća banoštorska vina.
Na svakih pola sata odatle saobraća skela do Begeča, koja je
najbolja veza sa bačkom stranom.

Scroll to Top