Babe

Selo Babe

Živopisno selo u opštini Sopot nalazi se na samo 50 km od Beograda. Prosečna nadmorska visina je 270 metara. Vodopad „Pruten“ u selu Babe je ostatak rudničkog kompleksa iz doba Rimljana, II vek kada su rudnici Kosmaj bili medju najbitnijim rudnicima u Rimskom carstvu. Ostaci srednjevekovne crkve na lokalitetu Crkvine, u ataru sela Babe – […]

Selo Babe

Scroll to Top
Scroll to Top