Aleksandrovac

Aleksandrovac

    Prema istorijskim i arheološkim izvorima, u Župi se na tragu vina živi već više od 3000 godina. Župa zauzima značajno mesto u vekovnoj tradiciji srpskog vinogradarstva i vinarstva. U pisanim dokumentima prvi put se pominje još 1196. godine u Studeničkoj povelji, gde stoji zapisano da je župan Stefan Nemanja manastiru Studenica darovao vinogradarska …

Aleksandrovac

Manastir Drenča

Manastir Drenča, sa crkvom posvećenom Vavedenju Presvete Bogorodice, nalazi se u živopisnom predelu aleksandrovačke Župe. Naziv manastira potiče od istoimenog sela u kome je podignuta ova svetinja. Narod ovaj manastir naziva još i Dušmanica. Manastir je u drugoj polovini XIV veka podigao monah Dorotej sa sinom Danilom, koji je bio i prvi iguman. Crkva pripada …

Manastir Drenča

Scroll to Top
Scroll to Top