Žitište

Karađorđevačka prela

          KARAĐORĐEVAČKA PRELANastupi folklora, orkestara, izvornih pevačkih grupa, pozorišne predstave, književne večeri, likovne izložbe, stručna predavanja iz poljoprivrede i druge aktivnosti tokom celog januara.Datum održavanja: Januar Organizator: MZ Banatsko Karađordevo

Manifestacije u Novom Itebeju

JANUAR      ITEBEJSKl ZIMSKI SUSRET Nastupi folklora, orkestara, citraša i horova, uz tradicionalni maskenbal i različita predavanja. Održava se od poslednje subote u januaru do sredine marta.Datum održavanja: 30. Januar Organizator: MZ Novi Itebej AVGUST    GULAŠ OD PETLA Takmičenje u spremanju gulaša od petla, jedinstvena manifestacija ovakvog tipa u Srbiji, održava se sredinom avgusta.Organizator: MZ Novi Itebej

Torđanski dani kulture

          TORĐANSKI DANI KULTUREFolklori, orkestri, pevači, plesne grupe, pozorišne predstave, izložbe slika i domaće radinosti.Održava se od druge polovine februara.Organizator: MZ Torda

Pasuljijada

      PASULJIJADASusret proizvođača pasulja i takmičenje u pripremanju gastronomskih specijaliteta od pasulja uz muzičko-zabavne sadržaje.Datum održavanja: 4. Septembar Organizator: MZ Ravni Topolovac, Udruženje pasuljara Ravni Topolovac

Banatska testijada

       BANATSKA TESTIJADAPripremanje starih gastronomskih specijaliteta od testa, održava se sredinom septembra.Organizator: MZ Srpski Itebej i Udruženje žena Vredne Ruke

Manifestacije u Žitištu

MARTREPUBLIČKI SUSRETI VETERANA FOLKLORAU okviru pet subota u martu i aprilu, nastup 25 veteranski ansambala čiji su igrači stariji od 35 godina. Pored ansambala iz Srbije, nastupaju i gostujući ansambli iz inostranstvaDatum održavanja: Mart Organizator: Kulturno prosvetna zajednica, MZ Žitište, KUD 2.0ktobarMAJĐURĐEVĐANSKE SVEČANOSTIFolklor, sportska nadmetanja, književne večeri Datum održavanja: 6. Maj Organizator: MZ ŽitišteJUN FESTIVAL …

Manifestacije u Žitištu

Scroll to Top
Scroll to Top