Opština Žabari

Opština Žabari, nalazi se u središtu donjeg Pomoravlja, na desnoj obali reke Velike Morave, južno od Požarevca. Sa istočne strane su blagi obronci Braničevskog povijarca, a sa zapadne se nalazi dolina reke Velike Morave. Braničevski povijarac je visoravn, koja odvaja moravsku od mlavske doline. Ovak kraj prepoznajemo po blagoj kontinentalnoj klimi, razvijenoj poljoprivredi, zdravoj hrani …

Opština Žabari