Arheološko nalazište u Vinči

Na lokalitetu Belo Brdo, na desnoj obali Dunava, 19 km. nizvodno od ušća Save u Dunav, smeštena je Vinča, jedno od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Evropi. Iako su istraživanja započeta početkom prošlog veka, istražen je samo centralni deo lokaliteta, odnosno oko 4 posto od ukupne površine nalazišta. U arheološkim slojevima, otkrivene su ruševine naselja i …

Arheološko nalazište u Vinči