Pećina Vernjikica

Pećina Vernjikica je udaljena od Lazareve oko 2 km. na visini od 454 m. Dugačka je 1. 015 m. Ima više velikih dvorana koje su ukrašene sa „ džinovskim “ stalaktitima i stalagmitima neobičnih oblika i formi. Na ulasku u dvoranu “ Koloseum „ nalazi se stalagmit “ Kolos „ , visine 11 metara i prečnika …

Pećina Vernjikica