Rogljevske pivnice

Rogljevske pivnice potiču iz XVIII i XIX veka, mada se smatra da ih je, kao i u drugim mestima, bilo i ranije. Kompleks obuhvata oko 150 pivnica. Usred vinskog sela je centralni trg, saborište, zapis, bunar i stari dud. Ulice su različite širine, ali takve da obezbeđuju komunikaciju sa pivnicama i sa prednje i sa …

Rogljevske pivnice