Potpećka pećina

Potpećka pećina se nalazi u selu Potpeć 14 km od Užica, u severnom podnožju Drežničke gradine ( 932 m. n. v. ) . Ulaz u Potpećku pećinu spada u red monumentalnih dela prirode. Džinovski portal u obliku potkovice, visok 50 m ( od korita periodskog toka do svoda ) , a širok 12 m pri …

Potpećka pećina