Selo Mionica

Kad se pođe od Kosjerića prema Valjevu, s desne strane magistralnog puta uskim seoskim putem kroz četinarske šume, preko planinskih potoka, stiže se u Mionicu, selo udaljeno 9 km od Kosjerića, na nadmorskoj visini od 620 m. Tipično planinsko selo, rasuto po brežuljcima, obraslo cvetnim livadama i pašnjacima, borovom i brezovom šumom. Kroz selo teče …

Selo Mionica