Selo Koštunići

Koštunići su selo kroz koje protiču četiri reke, sa kućama na četiri vode i tri crkve. Na Preobraženje 1996. godine, u ovom selu je započet veliki etno – projekat sa ciljem povratka zdravoj hrani, čistoj vodi i prirodnim proizvodima.Pažnju turista privlače naročito :Etno – kuća “ Anđelija Mišić „ – Sagrađena u duhu narodnog graditeljstva. U …

Selo Koštunići