Dubašnica

Lako dostupna asfaltnim putem iz pravca Borskog jezera, udaljena od Bora 35 km planinska visoravan Dubašnica, čini istočni deo Kučaja – najvećeg krečnjačkog kompleksa u Srbiji. Površina krasa Dubašnice je 82km2. Smeštena je između kanjona Lazareve reke i particija starih vododrživih stena. Nadmorska visina visoravni iznosi između 800 i 1000 metara. Najviši vrhovi su Mošuluj …

Dubašnica