Beljanica

Motel Resavski Uranak

Savremeno opremljeni motel Resavski Uranak otvoren je 1. maja 2008 godine.Nalazi se u podnožju planine Beljanice, između izvora Veliko Vrelo i vodopada Veliki Buk, u blizini reke Resava, u živopisnom kompleksu Lisine okruženim zelenilom i bistrom vodom.Lisine su pod državnom zaštitom kao spomenik prirode.Motel je udaljen od prašume Vinatovača( 7 ) , Resavske pećine ( …

Motel Resavski Uranak

Beljanica

Planina Beljanica sa vrhom na 1336 m nadmorske visine bogata je uvalama koje su prave oaze u krečnjačkom bezvođu. Rečke, Busovata i Žagubičke Rečke odlikuju se pitomim pejzažom koga krase bistri potoci, bujna trava, bačije, guste bukove i četinarske šume. Vrelo Buk koje se nalazi na istoimenoj planini, na desnoj strani reke Do, ispod Rekinog vrha …

Beljanica

Scroll to Top
Scroll to Top