Ekološka učionica Baračka

Na predivnim bezdanskim terenima Specijalnog rezervata prirode “ Gornje podunavlje “ , dvadesetak kilometara od Sombora, nalazi seEkološka učionica Baračka.Ekološka učionica je idealan prostor za izučavanje ekosistema šuma, livada, stajaćih i tekućih voda. Set edukativnih programa u prirodi čine: osnove zaštite životne sredine, mala škola sportskog ribolova, škola veslanja, skautske veštine – preživljavanje u prirodi, …

Ekološka učionica Baračka