Ekološka učionica Baračka

Na predivnim bezdanskim terenima Specijalnog rezervata prirode “ Gornje podunavlje “ , dvadesetak kilometara od Sombora, nalazi se Ekološka učionica Baračka. Ekološka učionica je idealan prostor za izučavanje ekosistema šuma, livada, stajaćih i tekućih voda. Set edukativnih programa u prirodi čine: osnove zaštite životne sredine, mala škola sportskog ribolova, škola veslanja, skautske veštine – preživljavanje …

Ekološka učionica Baračka